Programmodul för redovisning av vattenförbrukning

Med en koppling från Washmatic till en vattenmätare för råvattenförbrukning så registrerar Washmatic vattenförbrukningen i tvätthallen både totalt och fördelat på per tvätt och månad. Dessa rapporter kan sedan användas för miljöredovisningen till kommunens miljökontor.

Passar till

Denna programmodul kan användas till alla typer av Washmatic, både Classic och WL, och alla typer av kontokortsanslutninger, och oavsett vilken tvättmaskin som är ansluten. Både med och utan dator.

Förutsättningar

Vattenmätaren skall ha pulsutgång.

Utskrifter

Rapporten kan skrivas ut endera på den inbyggda kvittoskrivaren i Washmatic, eller på valfri skrivare kopplad till tvättadministrationssystemet Emmet.

Exempel:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
              STATISTIK FRÅN KONTOAUTOMAT   05-08-03 14:18


Kontoautomat: Liljas Bil i Kalmar

Perioden är nollställd 05-08-01

....

Mätare och räknare:

Mätare         Mängd    Mängd sedan 05-05-27
================================================================
Inkomm vatten     2700 lit      199000 lit
Antal tvättar      25 st       1040 st
 Vatten/Tvätt     108 lit/st      191 lit/st
================================================================

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Artikelnummer

271 Mätning av råvatten

Tillbaka till produktsidan