Kanard AB Decoration

Filer för nedladdning:

OpenVPN

OpenVPN upprättar en säker tunnel från en arbetsplats till en Tvättserver. Tunneln kan gå genom brandväggar och andra hinder, som till exempel anslutningar med dynamiskt IP-nummer (DHCP).

Om Tvättservern har ett fast publikt IP-nummer, eller om arbetsplatsdatorn sitter på samma nätverk som Tvättservern, eller om fast routing är uppsatt så behövs inte OpenVPN.

För att använda OpenVPN så behövs en individuell konfigurationsfil och nyckel som Kanard genererar från fall till fall.

PuTTY

PuTTY är ett terminalprogram som används för att upprätta en säker förbindelse med Tvättservern. Det behövs inte för iMac och Linux där det är inbyggt.

Standardinstallationen av PuTTY beskrivs nedan, men om Microsoft Active Directory ("AD") används (t ex hos Volvohandlare) så läs instruktionsfilen i zip-arkivet i stället.

Om bakgrundsfärgen i fönstret är svart efter installationen så har inte registerposterna lästs in korrekt.

OpenVPN

Viktigt vid installation av OpenVPN på Windows 7 och Windows 10:

Installation av OpenVPN på Windows XP:

Koppla upp OpenVPN

För att avgöra 32- eller 64-bitarsversion av Windows 7:

Om programbibliotek i Windows: Programbiblioteket (t ex "C:\Program") kan heta många olika saker i Windows, till exempel

Dessutom kan det heta "Program Files" men synas som "Program" i Windows 7.

PuTTY

Standardinstallation av PuTTY:

Konfigurering av lokal skrivare i PuTTY:

Normalt används nätverksskrivare i tvättsystemet. Men man kan även skriva ut till en skrivare ansluten lokalt till Windows-arbetsplatsen. Man måste då ställa in i PuTTY vilken skrivare i Windows som skall användas:

Därefter måste Kanard lägga in den lokala skrivaren i tvättsystemet för att den skall kunna användas. Normalt måste den valda skrivaren kunna hanterna PostScript.

(Om man skall göra detta i efterhand, när PuTTY redan är konfigurerat, så måste man ta bort IP-numret från putty.exe-raden (se punkt 5 ovan) innan man kan konfigurera lokal skrivare. Sedan får man lägga tillbaka IP-numret igen.)

Tillbaka till huvudsidan